Skötselråd

Om du tar hand om och sköter dina produkter kommer du att ha glädje av dem under lång tid.
Och ofta är det mycket enklare än vad många tror. Lite färg, penslar och kärlek brukar räcka långt. Längst ner på sidan och i menyn längst upp har vi delat upp skötselråden efter olika produkter så att du enkelt ska hitta. Lycka till!

Sköt om dina produkter

Trä är ett levande material som påverkas av väder och yttre omständigheter. Små sprickor och kvistgenomslag kan förekomma på alla träprodukter.

– Om du har en grundmålad produkt ska du börja med att mätta ändträet i träolja, doppa och håll nere några sekunder.

– Även om produkten är grundmålad från början skadar det inte att grundmåla en gång till. Använd en bra grundfärg och stryk alla ytor. Efter det återstår bara slutmålningen.

– Notera att en obehandlad produkt, som ex rundstav, måste behandlas snarast vid montering.

Grundmålade produkter

Oavsett produkt, börja alltid med att syna produkten så att det inte finns några skador. Är det en grundmålad produkt ska du börja med att mätta ändträet i träolja, doppa och håll nere några sekunder. Tänk på att skruvhål och kapade ytor också betraktas som ändträ. Använd sedan ett finkornigt sandpapper och rugga upp ytan lätt. Då fäster färgen bättre. Finns det kvistar i träet täcker du dem med kvistlack.

Även om produkten är grundmålad från början skadar det inte att grundmåla en gång till. Använd då en bra grundfärg och stryk alla ytor. Efter det återstår bara slutmålningen. Stryk en gång före montering och en gång efter montering. Klart.

Målade och impregnerade staket

Om det är ett sågat, impregnerat virke är det enkelt. Olja staketet en gång om året så kommer det att stå sig fint över tid. Vill du måla staketet är det bra att vänta ett år, då fäster färgen bättre.

Det hyvlade, impregnerade träet har en slätare yta jämfört med det sågade. Det gör det svårare för färgen att fästa. Är det redan målat kan du behöva bättringsmåla efter något år. Rugga då upp ytan med ett finkornigt sandpapper, grundmåla och stryk med två lager färg. Sågar eller skruvar du i träet, oavsett om det är sågat eller hyvlat, behöver du laga och grundmåla det på just de ytorna.

Behandling av impregnerat trä

När det gäller produkter av impregnerat trä går det snabbt. Allt som behövs är en bra träolja och lite kärlek. Massera in träoljan, en gång om året räcker. Kom ihåg att tvätta träytorna innan du oljar in träet.

Målning av dörrar

Dörrar är känsliga. Börja med att täcka alla gummilister med maskeringstejp, välj gärna en som kostar några kronor mer som lossar enkelt. Sedan grundmålar du alla träytor ordentligt. Nu är det dags för målning, stryk noggrant alla sidor två gånger. Och då menar vi alla sex sidor, även kortsidorna. Och glöm inte dörrkarmarna.

Har du tänkt använda en mörk färg ska du vara försiktig. Värmen den mörka färgen alstrar kan få dörren att slå sig och bli sned. Garantin gäller tyvärr inte om dörren målats i mörkare kulörer än NCS 7500-N.

  • Målning av friggebod

    Målningsbehandling av friggebodar För att våran friggebod / förråd skall motsvara förväntningarna krävs omsorgsfullt underhållsarbete. Grundläggande är att våra produkter målningsbehandlas direkt i samband med montage och därefter kontinuerligt underhålls. Kom ihåg: • Måla endast på torrt virke.• Måla omgående efter montering.• Även insidan skall behandlas (exempelvis Alcros System impregneringsolja trä, färglös).• Måla bottenram, bärlinor,…