Målning av friggebod

Skötselråd

Målningsbehandling av friggebodar

För att våran friggebod / förråd skall motsvara förväntningarna krävs omsorgsfullt underhållsarbete. Grundläggande är att våra produkter målningsbehandlas direkt i samband med montage och därefter kontinuerligt underhålls.

Kom ihåg:


• Måla endast på torrt virke.
• Måla omgående efter montering.
• Även insidan skall behandlas (exempelvis Alcros System impregneringsolja trä, färglös).
• Måla bottenram, bärlinor, ändträ, skarvar, timmerknutar, vindskiva, takfotsbräda, foder, dörr, fönster med andra ord alla sågade ändytor särskilt noga med impregnerande grundolja. (Vid oisolerade bjälklag skall även bjälkar behandlas)
• Glöm inte behandla alla sex dörrsidor och karmen.
• Grundning av stugan skall utföras inom två veckor från montering.
• Täckmålning skall utföras inom en månad efter grundmålning.
• Vid lasering: Efter impregnerande grundolja grunda med färglös lasyr. Därefter skall man lasera med pigmenterad lasyr inom en månad.
• Vid användning av latex fog skall ytan ha grundats innan.
• Målade ytor skall rengöras 1 ggr/år med mild fasadtvätt.

 

OBS!


− Vid oisolerat golv skall undersidan av golvspånskivor/golvträ/trall behandlas med ett träskydd före montering. Rådfråga även en färgfackhandel.

− Golvträ är endast ett underlagsgolv. Det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.

− Kontrollera varje år att färgskikt på ändträ och fasad är intakt. Skrapa, grunda och täckmåla vid behov.

− Använd endast färgprodukter av hög kvalitet för lång hållbarhet.

− Vid sprickbildning i trä: Åtgärda snarast med grundfärg sedan latex fog och därefter två strykningar täckfärg.

− Solljus bryter ned trä, pigmenterad lasyr är att föredra framför opigmenterad.

− Vid eventuellt isoleringspaket bör panelen behandlas/målas innan uppsättning för att undvika onödiga isärtorkningar. Virket skall även vara torrt och acklimatiserat.

− Observera är att det är luftfuktigheten som mest påverkar produkten. Vi rekommenderar därför att ha kontroll på ventilation o fuktighet så det ej orsakar vare sig mögel eller extrem uttorkning.

− Stugor skall EJ behandlas med järnvitriol. Vi rekommenderar EJ att stugor och dörrar målas med svart färg eller mörkare kulörer än NCS 7500-N då ytorna absorberar så mycket värme att träet torkar ut och rör sig mycket. Om ni ändå målat med svart färg eller mörkare kulörer än NCS 7500-N eller behandlat med järnvitriol gäller EJ garanti.