Hållbarhet & miljö

Jabo utvecklar sina produkter för att passa det nordiska klimatet. Nyckeln är smarta konstruktioner med gedigna dimensioner. Hållbarhet handlar dock inte bara om kvalitet utan även att tillverkningen sker med rätt material från rätt källor.

Därför används material som inte belastar miljön i onödan och målsättningen är att alla produkter ska vara märkta med PEFC eller FSC® (FSC-C020908, fråga oss gärna om vilka produkter som är certifierade.) 

Hållbarhetspolicy

Alla behöver vi på olika sätt förhålla oss till de ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar som världen står inför. Genom ett  helhetsperspektiv på hållbarhetsarbete och utvalda fokusområden vill vi på NRI på ett konkret sätt ta vårt ansvar för dagens och framtidens samhälle. Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela affärsprocessen och kommuniceras till alla som berörs av vår verksamhet. Vi vill lära, inspirera och agera. Det här är vår riktning på den resa som bara har börjat.