Byggtips för ditt bygge av altan

Att ge din altan möjligheten att hålla över en längre tid kräver att du gör arbetet ordentligt. Både när du bygger konstruktionen och när du väljer vilket virke du ska använda! Läs mer om våra tips!

  1. Börja med att fästa en regel i väggen på den höjd där du vill lägga trallgolvet. Fäster du i trävägg använd så kallad fransk skruv. Har du tegel eller betongvägg så använd expanderbult eller liknande. Fråga din bygghandlare om råd.
  2. Fortsätt nu med att spika ramens ytterreglar. Palla upp den så att den ligger i våg. Spika i varje hörn med 3st 6″ galvad trådspik. Ett bra tips! Plintarna kan med fördel gjutas efter att ramen kommit på plats. Väg av och palla upp ramen på ställen du vet att det inte hamnar några plintar.
  3. Om altangolvet blir bredare än 2500 mm krävs för att få ett stabilt golv en bärlina under golvreglarna. Fäst 1 eller 2 reglar på mitten och skråspika fast bärlina.
  4. Kryssmät och fixera med en diagonalt fastsatt bräda.
  5. Plintarna placeras med ett avstånd på ca 2500mm. Gräv ner till frostfritt djup och gjut en platta i botten, den skall fördela trycket från plinten och bör ha ett mått på ca 300x300mm.
  6. Gjut sedan plintarna. Ramen som nu är fixerad i rätt läge används som stöd för formarna. I ramen har du också fäst ingjutningsbeslagen som då automatiskt hamnar rätt vid gjutningen. Låt gjutningen härda ut ordentligt innan du fortsätter.
  7. Regla upp med 600mm centrumavstånd om du använder trallvirke i dimension 28×95 eller 28×120, vid tunnare virke, 22mm, bör du regla med centrumavstånd 450mm för att inte golvet skall svikta. Vid husväggen fäster du lättast reglarna med hjälp av balkskor som spikas med ankarspik, använd 6 spikar mot väggregeln och 3 på varje sida av golvregeln. I andra ändan kan du fästa golv-reglarna med 3 st 6″ galvad trådspik i varje regel.
  8. Trallvirket skruvas fast med 5 mm mellanrum. Använd trallskruv för utvändigt bruk. Skarvar läggs över regel. Kontrollmät och gör märken i reglarna så att det blir rakt i slutändan.